Meble biurowe - środek trwały czy wyposażenie?

Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie, niezależnie od branży, w której działa przedsiębiorca. Problemy wynikające ze specyfiki działalności i zatrudnianie pracowników to tylko część potencjalnych trudności. Każdy właściciel biznesu musi też mierzyć się z wyzwaniami finansowymi i rachunkowymi, takimi jak na przykład amortyzacja mebli biurowych. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Spis treści:

  1. Czym są środki trwałe?
  2. Jakie kryteria muszą spełnić meble, by móc być uznane za środki trwałe?
  3. Na czym polega amortyzacja?
  4. Jak wygląda amortyzacja mebli?
  5. Podsumowanie

Czym są środki trwałe?

„Środki trwałe” to pojęcie, które pojawia się w ustawie o rachunkowości, a także w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Jest ono dobrze znane wszystkim osobom, które mają do czynienia z prowadzeniem własnej firmy lub z księgowością. Czy wiesz jednak, co dokładnie ono oznacza?

Środki trwałe to zgodnie z prawem „rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki”. Zalicza się do nich w szczególności nieruchomości, budowle, budynki, maszyny i urządzenia. Sprawdźmy, czy dotyczy to również mebli.

Jakie kryteria muszą spełnić meble, by móc być uznane za środki trwałe?

Zastanawiasz się, czy meble to środek trwały? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy spełniają one przewidziane w ustawie kryteria. Przeanalizujmy je pokrótce:

  • Meble muszą być przeznaczone do długotrwałego użytkowania. Jaki okres czasu liczy się jako długotrwały? Przyjmuje się, że powinien to być co najmniej rok. Dobrej jakości meble z pewnością wytrzymają tę próbę czasu.
  • Meble powinny być kompletne, aby nadawały się do użytkowania. Stoły bez blatu i krzesła bez nóg w sposób oczywisty nie spełnią tego kryterium.
  • Meble muszą być używane w działalności zarobkowej firmy i pasować do jej profilu. Oznacza to, że określonego rodzaju przedsiębiorstwa, które nie potrzebują pracowników biurowych, nie będą mogły uznać tego typu mebli za środki trwałe.

Podkreśla się też, że meble powinny być bezpieczne dla zdrowia pracowników, a więc spełniać normy przewidziane w rozporządzeniach i przepisach BHP. Jeśli wyposażenie Twojego biura ma wszystkie te cechy, meble mogą zostać uznane za środki trwałe. W przeciwnym razie będą one tylko wyposażeniem firmy.

Na czym polega amortyzacja?

Amortyzacja to częściowe zużycie środka trwałego. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo nabywa maszynę, pojazd, budynek lub inne urządzenia, koszt ten może być amortyzowany, czyli rozłożony na raty. Takie rozwiązanie wiąże się z tym, że środki trwałe z biegiem lat zużywają się i tracą swoją wartość.

Jak w praktyce dokonuje się amortyzacji? Jest ona możliwa dzięki odpisom amortyzacyjnym, które stanowią ważny element organizacji księgowej, podatkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Odpisy pozwalają obniżyć dochód uzyskany z działalności, a co za tym idzie zmniejszyć zobowiązania podatkowe. Jest to więc bardzo korzystne rozwiązanie, zwiększające płynność finansową firmy i wpływające pozytywnie na jej możliwości inwestycyjne.

Jak wygląda amortyzacja mebli?

Istnieje kilka rodzajów amortyzacji mebli. Każda z nich ma pewne zalety, odczuwalne szczególnie w niektórych branżach i dziedzinach działalności. Wśród metod amortyzacji wyróżnia się metodę liniową, jednorazową i degresyjną, jednak ta ostatnia ma najmniejsze znaczenie praktyczne jeśli chodzi o meble biurowe.

Istotną kwestią jest też wartość początkowa środka trwałego. To od niej zależy, który rodzaj amortyzacji można wybrać. Na wartość początkową składają się cena nabycia lub koszt wytworzenia, a także wartość transportu.

Jeśli wartość mebli jest niższa niż 10 000 zł, możliwe jest dokonanie amortyzacji jednorazowej. Jej zalety odczuwają przede wszystkim mali przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu w pierwszym roku swojej działalności.

Gdy wartość mebli przekracza 10 000 zł, przedsiębiorca może dokonać amortyzacji liniowej bądź degresyjnej. Co ważne, nie można w takim przypadku zastosować jednorazowej amortyzacji, musi ona być rozłożona na kilka okresów rozliczeniowych.

Podsumowanie

Meble to środek trwały czy wyposażenie? Mamy nadzieję, że dzięki naszemu artykułowi znasz już różnicę i wiesz jakie cechy powinny mieć meble biurowe żeby mogły być uznane za środek trwały. Amortyzacja mebli obniża koszty prowadzenia działalności, a przecież każdemu przedsiębiorcy powinno właśnie na tym zależeć. Zastanów się więc, czy możesz wdrożyć to rozwiązanie w życie w swojej firmie.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.