Załącznik nr 1.

Polityka prywatności i cookies

I. Definicje

Wszelkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym

w Regulaminie sklepu DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o., znajdującego się pod adresem http://www.drzewiarzbis.com.pl, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.

II. Informacje ogólne

1. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez

Sprzedawcę - DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. (pełne dane w Regulaminu DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. i na stronach DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.) i stosowania cookies w ramach e-sklepu DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. Dostepnego pod adresem http://www.drzewiarzbis.com.pl

2. DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich działaniach na sklepie internetowym w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka).

c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o..

III. Informacje w formularzach

1. Sklep DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. zapisuje informacje podane dobrowolnie przez Klienta.

2. Sklep DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia

(czasu przeglądania strony, adresu IP Klienta, pochodzenia Klienta - Referrer).

3. Dane podane w formularzu nie są przekazywane podmiotom trzecim inaczej, niż

za zgodą Klienta, chyba że poniżej określono inaczej.

4. Dane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji

konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu Rejestracji lub obsługi

Zamówienia.

IV. Informacja o plikach cookies

1. Sklep DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka) są danymi informatycznymi, w szczególności plikami

tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są

do korzystania ze stron internetowych DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu

końcowym oraz unikalny identyfikator.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz

uzyskującym do nich dostęp jest DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o..

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. korzystają ze sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

b. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej

podstronie DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. ponownie wpisywać loginu i hasła oraz ponownie tworzyć porzuconego koszyka produktów;

c. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów

w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

"sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są

plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta

do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia

oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są

w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies

lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu

końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w celu wyłączenia funkcjonalności plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia także w każdej chwili usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, a szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja techniczna przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne na stronach internetowych DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o..

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane

mogą być również przez współpracujących z DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. reklamodawców oraz

partnerów.

9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć

Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta

z DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

10. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć

reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików

cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

V. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają zapisywaniu w warstwie

serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowego administrowania

serwera oraz zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi

mogą podlegać:

a. czas nadejścia zlecenia lub zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) - w

przypadku gdy przejście do sklepu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce Klienta,

g. informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VI. Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach

prawnie dozwolonych.

2. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w

zakresie wynikającym z żądania.

3. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu

prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach www.drzewiarzbis.com.pl. W takim przypadku Klienci

zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

VII. Zabezpieczenie danych osobowych

1. DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Klientem,

a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

2. Zbiór danych osobowych naszych Klientów został zgłoszony do rejestracji

Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisany do ogólnokrajowego

rejestru zbiorów danych osobowych.

3. Administratorem danych jest Sprzedawca: DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. z siedzibą

w Lipnie.

VIII. Zmiana, poprawianie, usuwanie danych osobowych.

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie

oraz usuwanie.

2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane

w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.

3. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich

danych osobowych uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Działem Obsługi

Klienta - tel: 54 288 47 11

IX. Zarządzanie plikami cookies

1. Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, w każdej chwili może zmienić ustawienia

przeglądarki. Zastrzegamy przy tym, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla

procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może

utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze sklepu

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o..